พระตำหนักเขาค้อ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาค้อแล้วต้องมาเยี่ยมชม  เป็นจุดสูงสุดของอำเภอเขาค้อ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร บริเวณรอบพระตำหนักจะปลูกดอกไม้สีสันสดสวยงาม โดยเฉพาะดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆ หลากหลายสีบานสวยงามรับอากาศหนาว มีต้นสนป่าที่ปลูกเรียงรายกันเป็นแนวยาว เมื่อเดินผ่านอดไม่ได้ที่จะแวะไปถ่ายภาพกับต้นสนต้นสูงใหญ่สีน้ำตาล สีแบบธรรมชาติๆ  แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดของที่นี้ คือ เขาย่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ระยะทางประมาณ 300 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในรูปแบบ 360 องศา ของเมืองเขาค้อ หรือ “สวิตเชอร์แลนต์เมืองไทย

ทุ่งกังหันลม  แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว กังหันลมมีความสูงกว่า 100 เมตร มีจำนวน 24 ต้น ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 20 กม. โครงการนี้ ได้เปิดผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 สามารถถ่ายรูป มีรถนำเที่ยวพาชมวิวบริเวณโดยรอบ มีไร่สตรอเบอรี่ ร้านค้าของที่ระลึก และเครื่องเล่นเช่นเลื่อน "ฟอร์มูล่าม้ง" และ "ชิงช้าชาวเขา และมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกมากมาย

อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เป็นจุดที่สูงที่สุดในบริเวณเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อระดับความสูง 1174 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของเหล่านักรบเพื่อชาติและผู้พลีชีพในการสู้รบปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย มีจุดท่องเที่ยวชมวิวมากมาย รวมทั้งพิพิธภัณฑ์อาวุธ ที่แสดงยุทโธปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์บนเขาค้อ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเล็ก รถถัง ปืนใหญ่ ปืนกล และเครื่องจักร อาวุธเหล่านี้ แม้จะเป็นอนุสรณ์จากบรรพชน แต่ก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจกับเด็ก ๆ ที่ได้มาเที่ยวชม

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้แหล่งเกษตรพอเพียง"ทุ้งเสลี่ยงแห้ง" เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งโดยผู้คนในชุมชน มี Home Stay ให้พักในราคาถูก ในช่วงกลางวัน มีรถพาเที่ยวชมแปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินรอยตามเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงช่วงเดือนกันยายนมีกิจกกรรมพาล่องแก่ง น้ำตกเสลี่ยงแห้ง และมีอาหารพื้นบ้านให้ทานในช่วงเย็น ถ้ามาเป็นหมู่คณะจะมีการแสดงของชาวบ้านให้ชมในช่วงกลางคืน สนใจติดต่อ ปรีชัย ศูนย์เรียนรู้เด็กกศน เสลียงแห้ง