สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านค้าสวัสดิการกลาง

132/622 ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท  กทม. 10400

โทรศัพท์ : 02 - 2796769    แฟกซ์ : 02 - 2710914